Akcie z Erkenovej zbierky: Nirnaeth Arnoediad Britanica

Dátum akcie

12.4.2014


Miesto konania

Miesto akcie sa nachádza pri sídlisku Furča (sídlisko dargovských hrdinov). Stačí vystúpiť na zastávke Exnárová, na ktorú chodí autobus č. 15, alebo o jednu zastávku nižšie Poliklinika-Východ, kam sa dostanete autobusmi 71, 72 (idu aj zo zeleznicnej/autobusovej stanice), 17 a 15. Od nej stačí ísť hore po ulici Maršála Koneva.

Stretnutie hráčov je o 8 hodine ráno.

Zo stanice (železničnej aj autobusovej) sa tam dostanete trolejbusmi 71, 72.

Registrácia

Prihláste sa na e-mail silmarily@centrum.sk. Uvedte vaše meno, prezývku a stranu, ku ktorej sa chcete pridať.

Kontakt
na organizátora

Mob: 0908 344 190
Facebook

Vstupné

Keď sa prihlásite:

  • Do 22.3.2014 > 2,00€
  • Do 5.4.2014 > 2,50€
  • Do 12.4.2014 > 3,00€
  • Priamo na hre > 3,50€

Zdravíme všetkých bojachtivých!

Nirnaeth Arnoediad, alias Bitka o silmarily, najväčšia bitka Východu, sa teda už po deviaty krát v histórií slovenských bojoviek znova hlási do služby a volá všetkých udatných bojovníkov, aby prišli rozhodnúť epický a nezmieriteľný boj medzi dobrom a zlom. Nad slobodným svetom sa zbiehajú mraky. Sauron, temný pán Mordoru, zhromaždil obrovské vojsko škretov, a do svojich radov zlákal aj bojovníkov Haradu a umbarských korzárov. Proti jeho rozpínavej sile stoja už iba dve slobodné kráľovstvá – Gondor, ktorý je však oslabený neschopnosťou svojho správcu, a Rohan, ktorý sa zoceľuje po krutej vojne so Sarumanom. Na Pelenorských poliach, pred bránami Minas Tirith, zvedú obe strany rozhodujúcu bitku, ktorá rozhodne o osude Stredozeme.

Príďte to rozhodnúť!


Pravidlá ku bitke o Silmarilly 2014

Pravidlá pre boj


Bezpečnosť


Základné informácie o zbraniach a zásahových plochách

Základné informácie o zbraniach
Základné informácie o zásahových plochách

Vojská

Strana dobra

Gondor
Príbehové postavy: Gandalf, Faramir, Aragorn, Legolas, Gimli, Pipin
Farby odevu: biela, modrá alebo sivá
Povolené zbrane: meče, drtivé zbrane, 2-ručná kopija, luky, vrhacie zbrane (1 oštep/hráč)

Rohan
Príbehové postavy: Theodén, Eowyn, Eomer, Smieško
Farby odevu: kombinácia hnedej a zelenej
Povolené zbrane: sekery, drtivé zbrane, kombinácia 1-ručná zbraň (sekera, drtivá zbraň) + štít, kombinácia 1-ručná kopija + štít

Strana zla

Škreti a trolovia
Príbehové postavy: Velitel škretov, Nazgulovia
Farby odevu: Škreti – čierna; Trolovia - sivá alebo farba tela
Povolené zbrane: Škreti: meče, sekery, drtivé zbrane, kombinácia 1-ručná zbraň (meč, sekera, drtivá zbraň) + štít; Trolovia: kyjak

Harad a Umbar
Príbehové postavy: Mumakil Mahud, Kapitán Umbaru, Nazgulovia
Farby odevu: Harad - prevažne červená a čierna; Umbar - čierna a hnedá
Povolené zbrane: Harad – meče, kopije, kombinácia 1-ručná kopija + malý pästný štít, vrhacie zbrane (1 oštep/hráč); Umbar – meče, sekery, drtivé zbrane, kombinácia 2 zbraní (meče, sekery, drtivé zbrane), luky, kombinácia reťazový mlát + malý pästný štít

Vlastnosti hráčovBonusové životy

Každý vojak začína s 0 životmi a od tejto hranice sa začínajú prirátavať bonusové životy. Garantovaná hranica neexistuje. Každý má toľko, koľko si nazbiera. Hráč, ktorý príde bez kostýmu, dostane životov 0, teda sa nemôže akcie zúčastniť. Výnimkou sú hráči, ktorí sa akcie zúčastňujú prvý krát. Tí majú garantované 3 životy, ak si nenazbierajú viac.

Koľko životov nakoniec hráč dostane je na organizátoroch a majú v tom posledné slovo!

Hodnotí sa iba to, čo je viditeľné! Hráč, ktorý príde s pekným látkovým kostýmom, ale bude ho zakrývať plátové brnenie, nedostane za látkový kostým žiaden bod.


Príbehové postavy

Každá frakcia má svoje príbehové postavy. Niektoré sú spoločné pre viacero frakcii (napr. Nazgulovia sa môžu objaviť vo všetkých frakciách na strane zla.). Tieto postavy pochádzajú z knižnej predlohy.

Ak chce hráč dostať príbehovú postavu, musí sa o ňu prihlásiť organizázátorom (emailom, facebook). Hráč dostane príbehovú postavu pred začiatkom hry ak bude mať kostym na vysokej úrovni.

Príbehové postavy nie sú potrebné pre plynulý priebeh hry. Preto ak hráč neprinesie kostým na vysokej úrovni, nedostane príbehovú postavu.

Každej príbehovej postave bude zároveň pridelená jedna z nasledujňucich špeciálnych schopností:


Tabulka bonusov

Pravidlá pre hru

Cieľ hry

Obe bojujúce strany sa snažia čo najviac opevniť svoje pozície. Prisluhovači Mordoru horlivo budujú hradby Barad Duru, zatiaľ čo Gondor a Rohan opevňujú Minas Tirith. Na túto neľahkú prácu potrebujú čo najviac pracovných síl, a nič nepracuje lepšie ako otroci z radov nepriatela.

Každá zo strán sa snaží získať čo najviac otrokov a prostredníctvom nich postaviť čo najviac stupňov opevnenia. Prvý stupeň stojí 50 otrokov. Každý ďalší stojí o 50 otrokov viac ako ten predošlý (tzv. 100, 150, 200...). Vyhráva strana s najvyšším počtom opevnení.

Otrokov je možné získať:

* “Duel velitelov“ prebieha medzi dvomi veliteľmi. Navrhnúť ho môže hocikto, obaja nepriatelskí velitelia s ním však musia súhlasiť. Velitelia sa dohodnú na počte otrokov, o ktorých bojujú, maximálne o 30. Bojuje sa na tri zásahy. Porazený velitel neumiera, vracia sa ku svojej jednotke s plnými životmi. Velitel može namiesto seba poslať do duelu aj niekoho iného (zbabelec.. :) ).

Otroci predstavujú kartičky s číslom 10 (počet otrokov) a erbom niektorej z frakcii. Každá frakcia dostane niekoľko kartičiek otrokov so svojím erbom a bude ich odovzdávať protivníkovi, ktorý ich porazil v boji alebo v dueli velitelov. S otrokmi nie je možné obchodovať alebo ich darovať. Na vylepšenie opevnenia nie je možné použiť otrokov svojej alebo spriatelenej frakcie.


Liečenie a oživovanie

Obliehanie – Útočiaca armáda zapichne svoju vlajku v blízkosti nepriateľskej budovy a vyhlási tak jej obliehanie. Počas obliehania sa obráncovia nemôžu ani liečiť a ani dobíjať vlajku.

Hráči, ktorí už zomreli, neodchádzajú do svojej veže, ale čakajú kým skončí obliehanie veže!


Symboly


Prestávka

Prestávka bude v čase od 12:30 do 13:00 ako priestor na oddych a jedlo.

V tomto čase sa všetci hráči uchýlia do svojich veží a hra sa preruší.